Ondersteuning nodig?

Cedin en Afûk kunnen je te allen tijde ondersteunen. Bel of mail ons!  

Wanneer u een vraag heeft over:

  • Formuleren van een visie op het vakgebied Fries en evaluatie van het Fries
  • In gebruik nemen van (door u geselecteerde) evaluatie-instrumenten.
  • Ambities opstellen n.a.v. taalprofiel
  • Vragen over hoe om te gaan met de verschillende taalachtergronden van leerlingen in relatie tot de ambities en de toetsing
  • Afstemmen van het (methodische) lesaanbod en didactische vaardigheden bij ambities
  • Implementatie van het portfolio
  • Interpretatie van resultaten en vervolgstappen plannen

Neem dan contact op met één van onze adviseurs:

Eelke Goodijk | e.goodijk@cedin.nl | 06 – 125 22 66 2

Dorien Hamstra | d.hamstra@cedin.nl | 06 – 13 12 17 50

Wanneer u technische vragen of vragen over uw schoolabonnement heeft m.b.t. Spoar 8 of Searje 36, dan kunt u terecht bij de Afûk. Neem contact met één van onze medewerkers op. 

spoar8@afuk.nl | 058 – 234 3070