Vooronderzoek

De vraag die centraal staat in deze literatuurstudie is hoe de methode gebonden evaluatie-instrumenten het beste vorm kunnen krijgen. Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van het evalueren van taalontwikkeling en wat betekent dit voor het (vak) Fries. De andere belangrijke vraag is hoe het afnemen van de evaluaties en de gegevens die dit oplevert, het beste bijgehouden kunnen worden. Dat zou in de vorm van een evaluatie- of taalontwikkelingsvolgsysteem moeten, maar de vraag is ook hoe dat het beste kan. Wat is bekend over en wat zijn actuele ontwikkelingen op het gebied van leerlingvolgsystemen (LVS-) en wat betekent dat voor het evaluatiesysteem voor het Fries?

 

Download: in-foarundersyk-nei-metoadebune-evaluaasjes-en-in-digitaal-lvs