REFERENTIEKADER FRYSK

Het evaluatiesysteem voor het vak Fries, heeft belang bij een handvat dat duidelijkheid geeft en een stevige basis is voor het bijhouden van de vorderingen in het leren van de taal. De provincie Fryslân heeft daarom opdracht gegeven om het “referinsjeramt Frysk” (rrF) te ontwikkelen met haalbare doelen voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

In het rrF staan beschrijvingen van de kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden aangaande het Fries. Er zijn vijf niveaus: A1, A2, B1, B2 en C1. Deze niveaus komen overeen met de niveaus uit het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen, het ERK. Niveau A is het niveau van de basisgebruiker, niveau B van de onafhankelijke gebruiker en niveau C is het niveau van de ervaren gebruiker.

In het rrF staan niveaubeschrijvingen voor mondelinge en schriftelijke taalbeheersing, namelijk voor: horen, spreken, lezen, schrijven en het hebben van gesprekken.

Beoordelen helpt het onderwijs vooruit als het de leerlingen motiveert bij het leren. Het wordt continu gedaan, tijdens de lessen, waarbij de leerlingen opbouwende feedback krijgen en de leerkracht op zijn tijd kan kijken hoever de leerling ondertussen is. In beide vormen is het rrF op de achtergrond het referentiekader voor de beoordelingen.

 

Download Referentiekader Frysk >>