Wie zijn wij?

Er is een samenwerkingsverband opgezet met een aantal organisaties die haar betrokken voelen en verantwoordelijk zijn voor het Fries in het onderwijs, namelijk:

De projectleiders

Sigrid Kingma (NHL/Stenden)

Grip op begripend lêzen

Sigrid is onderzoeker bij het Lektoraat Meertaligheid en Geletterdheid aan de NHL Stenden Hogeschool. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, nivobepaling en implementatie van de toetsen Lêsbegryp Frysk. In het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden geregeld nieuwe teksten met meerkeuzevragen in een pilot voorgelegd aan leerlingen om de toets te valideren. Bij vragen over het gebruik van de toetsen of het meedoen aan een pilot kunt u contact opnemen.

Reitze Jonkman (NHL/Stenden)
Grip op wurdskat en grammatika (Frisia)

Dr. Reitze Jonkman is taalsocioloog van het Fries bij het lectoraat Frysk en Meartaligens aan de NHL en Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Hij is projectleider voor het deelproject: “Frisiatoets (metoade-ûnôfhinklike toetsen).

Albert Walsweer (NHL/Stenden)
Grip op mûnlinge taalfeardigens en skriuwfeardigens

Dr. Albert Walsweer werkt sinds 2000 bij de NHL Hogeschool en is daar senior adviseur BO (afdeling ECNO) en senior onderzoeker bij het lectoraat Taalgebruik en Leren. Hij is opleider van de taal coördinatoren in Friesland en heeft binnen de NHL Hogeschool de leiding over projecten in het kader van Boppeslach (Provincjensje Fryslân).

Gelske Bosch (Afûk)
Grip op metoadebûne toetsen & Grip op LVS

Bernadet de Jager (Cedin)
Kommunikaasje en ymplemintaasje

Dr. Bernadet de Jager is senior onderzoeker bij Cedin, educatieve dienstverlening. Zij begeleidt schoolteams bij “opbrengstgericht werken” en praktijkgericht onderzoek. Daarnaast vooert zij, in opdracht van gemeentes, besturen en provincie, onderzoek uit, bijvoorbeeld naar de extra meerwaarde van de 3TStalige-scholen en naar de kwaliteit van cultuuronderwijs.

Start met typen en druk op enter om te zoeken...