Wat is GRIP?

Taalonderwijs in Friesland is in principe altijd meertalig onderwijs.

Fries en Engels zijn verplichte onderdelen binnen het reguliere taalonderwijs in Friesland en alle scholen in het primair- en voortgezet onderwijs moeten visie en beleid ontwikkelen op het gebied van integraal meertalig onderwijs. Om de ontwikkeling van leerlingen beter te kunnen volgen, worden de evaluatie-instrumenten dan ook afgestemd op deze drie talen.

Evaluatiesysteem
Sinds 2014 is de Provincie Fryslân eindverantwoordelijk voor het Fries binnen het taalonderwijs. Met financiële ondersteuning van de Provincie is de ontwikkeling van het evaluaasjesysteem Frysk in een stroomversnelling terecht gekomen.

De evaluatieinstrumenten zijn gekoppeld aan de verschillende leerdoelen, zoals die beschreven zijn in het referinsjeframt Frysk (rrF).
Voor alle leerlingen zijn er doelen op maat geformuleerd die bij de taaldomeinen: luisteren, in gesprek, spreken en schrijven, horen. De verschillende leerdoelen zijn gekoppeld aan het vernieuwde leerstofaanbod Frysk.

Opbrengstgerichte Leeromgeving
Nu het aanbod, lesdoelen per domein en evaluatie instrumenten digitaal aan elkaar gekoppeld worden, ontstaat een opbrengstgerichte leeromgeving waar leerkrachten en leerlingen hun taalleertraject kunnen uitstippelen en volgen. Zo krijgen leerlingen en leerkrachten meer grip op de individuele taalontwikkeling in een meertalige omgeving.

Start met typen en druk op enter om te zoeken...