Grip op woordenschat en grammatica

Voor scholen die een breed aanbod Fries hebben op het terrein van schijven is er de Frisiatoets.

De Frisiatoets is een digitaal instrument  dat de taalkennis van het Fries op het gebied van idioom, syntaxis, morfology en semantyk meet. Het kan gebruikt worden als instaptoets (aan het begin van het schooljaar) en als volginstrument (aan het einde van het schooljaar). De nulmeting aan het begin van het schooljaar geeft het rrF-nivo aan (A1 t/m C2). Dit kan de leerkracht helpen om het programma op de leerling af te stemmen met oefeningen die op het eigen nivo aansluiten. De eindmeting geeft aan of de leerling progressie gemaakt heeft, vergeleken met de nulmeting. De uitkomsten kunnen geruikt worden om de leerlingen in homogene of juist heterogene groepjes te plaatsen.

Er zijn 5 verschillende Frisia-toetsen te weten:

  • De Opstap Frisiatoets: basisonderwijs groep (3) en 4.
  • De Foar-Frisiatoets: basisonderwijs groep 5 en 6. Voortgezet onderwijs: basisvorming vmbo-GT, havo en vwo en bovenbouw vmbo-GT.
  • Basis-Frisiatoets: Basisonderwiis: groep 7 en 8; .
  • Midden-Frisiatoets: Voortgezet onderwijs: tweede fase (havo en vwo).
  • Adaptive Frisiatoets: voor alle schooltypes en nivo’s.

Alle toetsen bestaan uit een groot aantal items (24 – 60) en ieder item heeft vier antwoordmogelijkheden. Omdat de verschillende varianten verschillende lengtes hebben, hebben ze ook verschillende afnametijden. De Basis-Frisiatoets is de langste met 60 vragen en het maken van deze toets kost tussen de 15 en 30 minuten. De andere toetsen duren ongeveer de helft van deze tijd.

De toets kan klassikaal gemaakt worden en wordt automatisch nagekeken. De leerkracht en de leerlingen kunnen direct hun toetsscore zien in % goedgemaakte opgaven.

Wilt u meer informatie over deze toetsen? Neem dan contact op met Reitze Jonkman.