portfolio

In een portfolio verzamelen leerlingen werkstukken waarop zij trots zijn en waarmee zij laten zien welke vaardigheden zij hebben ontwikkeld. Denk aan zelfgeschreven teksten, de titel van een Fries (voor)leesboek, een verslagje van een Fries project, foto’s of een filmpje/vlog van een excursie (bijvoorbeeld naar het Woudagemaal), de PowerPoint van een gegeven presentatie, geluidsfragmenten van voordrachten of gezongen liedjes, etc.

Leerlingen kunnen in het portfolio aangeven welk domein en welk rrF ’ik kin’-doel van toepassing is op hun werk.

Visie op gebruik portfolio
De inzet van het portfolio kan een team aanpassen aan de schoolvisie op toetsing en monitoring. Het portfolio kan ingezet worden als presentatiemiddel en opslag van werkstukken waar leerlingen trots op zijn. Maar het portfolio kan ook heel goed dienst doen in het volgen en stimuleren van de Friese taalontwikkeling. Met behulp van de ik kin-doelen in het rrF kan het werk van leerlingen beoordeeld worden op niveau. De ik kin-doelen geven ook inzicht in wat de volgende stap kan zijn. Leerlingen kunnen daardoor gemakkelijk eigen ambities kiezen, nastreven en de behaalde resultaten weer opnemen. Door eerdere producten te vergelijken met latere producten wordt de ontwikkeling zichtbaar. De leerkracht kan daarbij eventueel ook reflectiegesprekken met leerlingen voeren. Deze gesprekken helpt leerlingen om bewust te worden van hun ontwikkeling, zodat zij trots kunnen zijn. Ook kunnen leerkrachten in deze gesprekken leerlingen motiveren om iets moeilijker te gaan proberen of om een vaardigheid binnen een ander domein te gaan ontwikkelen, bijvoorbeeld Fries leren lezen of schrijven.

Bij het opstellen van een visie en de implementatie van het portfolio kan een team begeleiding aanvragen bij Cedin. Deze begeleiding valt binnen het Taalplan 2030 en wordt gesubsidieerd.