GRIP op mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid

De observatie-instrumenten zijn geschikt voor alle scholen in Fryslân die leerlingen onderwijs bieden op onderwerpen binnen de domeinen in gesprek, praten en/of schrijven.

De leerkracht observeert individuele leerlingen (of een groepje bij de groepsgesprekken) aan de hand van observatiepunten en noteert (digitaal of op papier) hoe de geobserveerde leerling scoort op deze punten. Observatie-instrumenten voor de leerkrachten zijn er voor:

 • Basisonderwijs, onderbouw: vier instrumenten gericht op de genres navertellen, deelname aan een overleg, deelname aan fantasiespel en ontluikende geletterdheid.
 • Basisonderwijs, middenbouw en bovenbouw en onderbouw voortgezet onderwijs: elf instrumenten gericht op de genres overleg, discussie, interview, mondelinge presentatie, mondelinge instructie, boekbespreking, mondeling betoog, schriftelijk verslag, brief met verzoek om informatie, schriftelijke instructie, nieuwsbericht en recensie.

Zelfevaluatie-instrumenten voor leerlingen (vanaf groep 5): boekbespreking, mondelinge instructie, mondelinge presentatie, discussie, interview, overleg, brief/e-mail met verzoek om informatie, nieuwsbericht, schriftelijke verslag, schriftelijke instructie, recensie.

De zelfevaluatie-instrumenten worden door de leerlingen zelf ingevuld direct na afloop van de uitvoering van een mondelinge taak  of bij een door hen zelf geschreven tekst. Beide instrumenten kunnen onderdeel zijn van een (digitaal) taalportfolio.

Dit instrument kan gebruikt worden om:

 • de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen te volgen
 • de ontwikkeling van de schriftelijke taalvaardigheid van leerlingen te volgen
 • een taalportfolio te maken
 • feedback te geven aan leerlingen
 • als leerkracht meer zicht te krijgen in de verschillende genres
 • de observatievaardigheid van leerkrachten te versterken
 • leerlingen meer inzicht te geven in hun eigen leerproces

 

Elke school kan zelf de observatie-instrumenten selecteren die aansluiten bij het onderwijsaanbod Frysk (maar natuurlijk ook Nederlands en Engels) op de school.

Wilt u meer informatie over dit instrument? Neem dan contact op met Maaike Pulles en/of kijk op Interactie in de klas van het Lectoraat Taalgebruik en Leren

Wat wordt geobserveerd?

Met dit observatie-instrumentarium kan de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs gevolgd worden. Leerkrachten kunnen hun leerlingen volgen op weg naar de ‘complete’ beheersing van een genre, in een meertalige situatie waarin Frysk en Nederlands (evt Engels) naast elkaar gebruikt worden in het onderwijs.

Over welk domein uit de rrF gaat het?

De observatie-instrumenten zijn gericht op de domeinen in gesprek, praten en schrijven. Binnen deze domeinen betreft het een reeks genres.

Voor welke groepen in het instrument?

Basisonderwijs, onderbouw: vier instrumenten gericht op de genres:

navertellen, deelname aan een overlegleergesprek, deelname aan fantasiespel en ontluikende geletterdheid.

Basisonderwijs, middenbouw en bovenbouw: Elf instrumenten gericht op de genres: overleg, discussie, interview, mondelinge presentatie, mondelinge instructie, boekbespreking, mondeling betoog, schriftelijk verslag, brief, schriftelijke instructie en recensie.

Voorgezet onderwijs, onderbouw: Elf instrumenten gericht op de genres: besluitvormende discussie, mening vormende discussie, interview, informatieve presentatie, mondeling betoog, brief, verslag, instructie, recensie, krantenbericht en schriftelijk betoog.

Afname

De scholen kunnen zelf kiezen welke observatie-instrumenten ze willen inzetten en hoe vaak. De leerkracht observeert individuele leerlingen (of een groepje bij de groepsgesprekken) aan de hand van observatiepunten en noteert (digitaal of op papier) hoe de geobserveerde leerling scoort op deze punten.

Hoe kan ik de informatie gebruiken voor mijn onderwijs?

Dit instrument kan gebruikt worden om:

 • de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen te volgen
 • de ontwikkeling van de schriftelijke taalvaardigheid van leerlingen te volgen
 • een taalportfolio te maken
 • feedback te geven aan leerlingen
 • als leerkracht meer zicht te krijgen in de verschillende genres
 • de observatievaardigheid van leerkrachten te versterken
Voor welke scholen is het instrument geschikt?

De observatie-instrumenten zijn geschikt voor alle scholen in Fryslân die leerlingen onderwijs bieden op onderwerpen binnen de domeinen in gesprek, praten en/of schrijven. Elke school kan zelf de observatie-instrumenten selecteren die aansluiten bij het onderwijsaanbod Frysk op de school.

Contactpersoon voor dit project

Start met typen en druk op enter om te zoeken...