GRIP op Methodegebonden evaluatie

Volg de Friese taalontwikkeling van alle leerlingen en kies uit een verscheidenheid aan methodegebonden evaluatie-instrumenten. Met het Referinsjeramt Frysk (rrF) als uitgangspunt ben je zeker van een beredeneerd taalaanbod.

Krijg inzicht in alles wat leerlingen doen onderweg

Bekijk in het resultatenoverzicht hoe leerlingen werken aan opdrachten van de Lêsline, de Lessesearjes en de Meunstertún. Krijg inzicht in het niveau van de leerlingen en bekijk bij wat voor opdrachten leerlingen bijvoorbeeld hulp nodig hebben.

 

Gebruik de suggesties voor remediërend materiaal bij de Meunstertún

Resultaten van de Meunstertún worden uitgesplitst in spelling, grammatica en woordenschat per thema. Blijken leerlingen extra hulp nodig te hebben, dan geeft Spoar 8 jou als leerkracht suggesties voor remediërend materiaal.

 

Een referentiekader voor het vaststellen van het niveau in Friese taalbeheersing

De zogenoemde ‘ik kan’-beweringen in het Referinsjeramt Frysk (rrF) beschrijven kennis, inzicht en vaardigheden aangaande de Friese taal. Die beschrijvingen voor de mondelinge en schriftelijke taalbeheersing zijn opgedeeld in vijf niveaus, van beginner (A1) tot expert (C1).

 

Check automatisch in op het Referinsjeramt Frysk (rrF)

 Uitgevoerde Taalaktiviteiten in de groepen 1-2 en 3-4 en Tram- en Treinopdrachten in de groepen 5 t/m 8 worden in Spoar 8 automatisch geregistreerd in het Referinsjeramt Frysk (rrF). Zo heb je altijd een actueel overzicht van de taaldoelen waaraan je hebt gewerkt en ben je zeker van een beredeneerd aanbod.

Vier tussentijdse evaluatiestations in de Lêsline

Tussentijdse evaluaties worden gedaan met ‘dit kin ik al!’-opdrachten bij de vier Lêsline-stations. Gebruik de methodegebonden registratieformulieren van Grip om een goed beeld te krijgen van de leesontwikkeling van alle individuele leerlingen.

 

Zelfevaluaties bij Tram- en Treinopdrachten in de Lessesearjes

Aan de hand van verschillende ‘ik kin’-beweringen zien leerling met een zelfevaluatie terug op de gemaakte Tram- of Treinopdracht. Zo krijgen leerlingen meer eigenaarschap over het leren van de Friese taal. Zelfevaluaties kunnen worden gedaan in het Fries of in het Nederlands.

 

Voor meer informatie, neem contact op met Gelske Bosch van de Afûk.

Wat wordt gemeten?

Taalontwikkeling Frysk, in het basisonderwijs gekoppeld aan de nieuwe methode Fries voor het po (Spoar 8) en in het voortgezet onderwijs gekoppeld aan de methode Searje 36.

Over welk domein uit de rrF gaat het?

De methodegebonden evaluaties zijn gericht op de domeinen verstaan, in gesprek, praten, lezen en schrijven.

Voor welke groepen in het instrument?

Basisonderwijs: groep 5, 6, 7 en 8
Voorgezet onderwijs: klas 1 en verder

Afname

De methodegebonden evaluaties bestaan uit meerdere toetsen en andere vormen van evaluatie per jaar, zie de tabel door hier te klikken.

Hoe kan ik de informatie gebruiken voor mijn onderwijs?

De methodegebonden evaluaties zijn formatief van aard en geven inzicht in de taalontwikkeling in relatie met het rrF.

Voor welke scholen is het instrument geschikt?

De methodegebonden evaluaties zijn geschikt voor alle scholen in Fryslân die werken met (onderdelen van de) genoemde methoden. Elke school kan zelf kiezen welke toetsen en evaluaties passen bij het aanbod van de school.

Start met typen en druk op enter om te zoeken...