GRIP OP METHODEGEBONDEN EVALUATIE

Volg de Friese taalontwikkeling van alle leerlingen en kies uit een verscheidenheid aan methodegebonden evaluatie-instrumenten. Met het Referinsjeramt Frysk (rrF) als uitgangspunt ben je zeker van een beredeneerd taalaanbod.

Krijg inzicht in alles wat leerlingen doen onderweg

Bekijk in het resultatenoverzicht hoe leerlingen werken aan opdrachten van de Lêsline, de Projecten en de Meunstertún. Krijg inzicht in het niveau van de leerlingen en bekijk bij wat voor opdrachten leerlingen bijvoorbeeld hulp nodig hebben.

 

 

Gebruik de suggesties voor remediërend materiaal bij de Meunstertún

Resultaten van de Meunstertún worden uitgesplitst in spelling, grammatica en woordenschat per thema. Blijken leerlingen extra hulp nodig te hebben, dan geeft Spoar 8 jou als leerkracht suggesties voor remediërend materiaal.

 

 

Een referentiekader voor het vaststellen van het niveau in Friese taalbeheersing

De zogenoemde ‘ik kan’-beweringen in het Referinsjeramt Frysk (rrF) beschrijven kennis, inzicht en vaardigheden aangaande de Friese taal. Die beschrijvingen voor de mondelinge en schriftelijke taalbeheersing zijn opgedeeld in vijf niveaus, van beginner (A1) tot expert (C1).

 

 

Check automatisch in op het Referinsjeramt Frysk (rrF)

 Uitgevoerde Taalaktiviteiten in de groepen 1-2 en 3-4 en Projecten in de groepen 5 t/m 8 worden in Spoar 8 automatisch geregistreerd in het Referinsjeramt Frysk (rrF). Zo heb je altijd een actueel overzicht van de taaldoelen waaraan je hebt gewerkt en ben je zeker van een beredeneerd aanbod.

Vier tussentijdse evaluatiestations in de Lêsline

Tussentijdse evaluaties worden gedaan met ‘dit kin ik al!’-opdrachten bij de vier Lêsline-stations. Gebruik de methodegebonden registratieformulieren van Grip om een goed beeld te krijgen van de leesontwikkeling van alle individuele leerlingen.

 

 

Zelfevaluaties bij Projekten in de Lessesearjes

Aan de hand van verschillende ‘ik kin’-beweringen zien leerling met een zelfevaluatie terug op de gemaakte Projekten. Zo krijgen leerlingen meer eigenaarschap over het leren van de Friese taal. Zelfevaluaties kunnen worden gedaan in het Fries of in het Nederlands.

 

 

Voor meer informatie, neem op met Gelske Bosch: (Gelske.Bosch@afuk.frl) van de Afûk.