GRIP OP Begrijpend lezen

Voor scholen die een gedegen aanbod hebben op het gebied van Fries lezen is er de toets Lêsbegryp. Dit is een digitaal instrument voor de groepen 5  van het po t/m klas 3 van het vo. Het instrument kan klassikaal gebruikt worden, maar biedt ook mogelijkheden tot oefenen en differentiëren (van A2.1 t/m B1.2 niveau).

Elke leerling maakt drie verschillende teksten met gemiddeld 10 vragen per tekst. Het maken van één tekst duurt ongeveer 15 minuten. De drie teksten kunnen op verschillende dagen in het jaar worden afgenomen (waarbij de laatste tussen mei en juli). De antwoorden worden automatisch nagekeken, de leerkracht en de leerling kunnen direct de toetsresultaten bekijken.

De toets Lêsbegryp geeft inzicht in de leesbegripsvaardigheid Fries van de leerling gekoppeld aan het ‘referinsjeramt Frysk’ (rrF). De resultaten van de toetsen geven inzicht in welke leerlingen extra begeleiding of oefenmateriaal nodig hebben om het lezen van Friese teksten beter te beheersen.

 

Wilt u meer informatie over deze toets? Neem dan contact op met: Sigrid Kingma