Methodologische verantwoording

2014-2016: In het rapport: Evaluaasjesysteem Frysk. Wêr hast it wei?” vindt u de methodologische verantwoording van de drie methode onafhankelijke evaluatie-instrumenten. 

2017-2020: In haar “Einrapportaazje ûnderdiel Lêsbegryp” beschrijft Sigrid Kingma de verantwoording voor de Lêsbegryptoetsen. 

Maaike Pulles start in haar “Algemene handleiding bij het gebruik van de observatie-instrumenten. Achtergronden bij het instrumentarium” ook met de verantwoording voor gemaakte keuzes.