wat-is-grip

Wat is GRIP?

In 2013 is een samenwerkingsverband van een aantal organisaties gestart, die zich betrokken voelen en verantwoordelijk zijn voor het Fries in het onderwijs. “Grip”, zoals de groep zich noemt, bestaat uit vertegenwoordigers van NHL/Stenden (Lectoraat Taalgebruik en Leren), Afûk en Cedin. Samen met leerkrachten en docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om de Friese taalontwikkeling van leerlingen te kunnen volgen.

icoon-doe-mee-grip

GRIP gebruiken

Grip is van en voor de scholen! Het toets- en evaluatiesysteem moet naadloos aansluiten bij de behoefte van de scholen. Onder de verschillende tabbladen leest u alles over het gebruik en de implementatie van de instrumenten.

Start met typen en druk op enter om te zoeken...