Wat is Grip?

GRIP is het evaluatiesysteem voor het Fries. Het digitale systeem bestaat uit methode-onafhankelijke toetsen, een serie methodegebonden evaluaties en methode-onafhankelijke observatie-instrumenten. Scholen kiezen zelf welke evaluatie-instrumenten het beste passen bij hun visie en taalaanbod.

Grip gebruiken

Scholen kunnen zelf kiezen welke instrumenten uit het evaluatiesysteem GRIP zij willen gebruiken, passend bij de visie, het aanbod Frysk en de leerlingpopulatie op de school. Zij kunnen bij de implementatie van het systeem begeleid worden door adviseurs van Cedin. GRIP is geïntegreerd in Spoar 8 en Searje 36. Als de school het lesmateriaal aanschaft, krijgt zij het evaluatiesysteem erbij.